Vi behöver dig.

Vi samlar de inom digital utveckling och reklam och aktiverar dem i civilsamhället. 

Samla

Vi samlar utvecklare och kreatörer som vill bidra till civilsamhället.

Aktivera

Vi aktiverar dessa i idéburna projekt, och hjälper genomföra idéer.

Informera

Vi opinionsbildar för att få fler att lära sig om civilsamhället.

Metodologi

Opener samlas på Slack, och jobbar i Kanban-miljö. Alla nya medlemmar får ett @opener.se-konto (G Suite). Vi finns också på GitHub!

Vår berättelse