Att bilda förening ska inte vara så komplicerat

I många avseenden har idéburen sektor och föreningsliv hamnat efter.