Opener Slack Hack

Opener Slack Hack är ett veckolångt slack hack i Openers Slack-kanal där vi delar upp oss, spånar på och presenterar idéer inom ramen för ett visst tema.